Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu autorskich systemów klasy MES dla branży FMCG! Zrealizowaliśmy dla zakładów przetwórstwa mięsnego i ubojni kilkanaście wdrożeń systemu zarządzającego procesami: skupu zwierząt, rozbioru i przetwórstwa, rozliczanie produkcji oraz wydania gotowego produktu.

7 Technology = algorithms of success


MES - Manufacturing Execution Systems

Zaawansowane systemy informatyczne to nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim systemy wiedzy, pozwalające na integrację danych z różnych obszarów działania firmy i wspomagające codzienne procesy zarządcze. 

7Technology oferuje autorski system klasy MES służący do efektywnego zbierania informacji bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie usprawnia i automatyzuje wszystkie procesy produkcyjne, oferując ogromne możliwości zarządcze dla firm produkcyjnych. Dedykowany system stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznych systemów klasy ERP.

Dane produkcyjne gromadzone w sposób automatyczny w systemach klasy MES gwarantują wiarygodność pozyskiwanych informacji, umożliwiają poprawę efektywności wykorzystania istniejących zasobów oraz zwiększają zdolności produkcyjne, przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Zastosowanie

Rozwiązania klasy MES usprawniają procesy produkcji i zarządzania operacyjnego zbierając dane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem elementów automatyki przemysłowej oraz przy udziale operatorów linii. System pozwala na uzyskanie aktualnej informacji o stopniu wykonania produkcji, podejmowanie na bieżąco właściwych decyzji i reagowanie na nieprawidłowości pojawiające się w czasie realizacji procesu produkcyjnego.

Obszary zastosowań rozwiązania MES:

 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • monitorowanie przebiegu produkcji w skali zakładu
 • podnoszenie efektywności produkcji
 • identyfikacja obszarów produkcyjnych wymagających ulepszenia
 • spójne raportowanie produkcji w skali całego zakładu produkcyjnego

Korzyści z zastosowania rozwiązania:

 • poprawa wskaźników OEE
 • ograniczenie przestojów
 • obniżenie strat
 • wzrost jakości produkcji
 • usprawnienie podejmowania decyzji poprzez wizualizację stanu produkcji
 • możliwość przechowywania historycznych danych produkcyjnych
 • możliwość usprawnienia systemów do analizy wydajności i zarządzania produkcją

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu autorskich systemów klasy MES dla branży FMCG! Skontaktuj się z naszym ekspertem! Przygotujemy dla Ciebie dedykowane rozwiązania! e-mail: MESSales@7technology.pl

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare