7Technology prowadzi projekty integracyjne, wdraża rozwiązania działające w chmurze, świadczy usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów. W naszej ofercie są aplikacje mobilne, a także autorskie rozwiązania wspierające specyficzne potrzeby. Pod wszystkie rozwiązania dostarczamy infrastrukturę IT. 

7Technology = algorithms of success

System Support – opis usługi

Realizowana przez 7Technology usługa "System Support" stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby Klientów w dziedzinie kompleksowego wsparcia systemów ERP, MES, Workflow, pozostałych ...... 

Usługa oparta jest na modelu ITIL. Na poziomie operacyjnym w Service Desk zapewniamy pojedynczy punkt kontaktowy (SPOC), oferując użytkownikom profesjonalne wsparcie, którego głównym celem jest przywrócenie usługi w najszybszym możliwym terminie.  

"System Support" obejmuje świadczenie usługz całego zakresu IT, stanowiącego wyposażenie nowoczesnych ciągów oraz zakładów produkcyjnych. W przypadku, gdy First Level Support/Service Desk nie rozwiążą problemu, występuje eskalacja do kolejnej linii wsparcia. Druga linia wsparcia dysponuje odpowiednimi narzędziami oraz wiedzą, aby rozwiązać większość typowych problemów z jakimi spotykają się nasi Klienci, przy normalnej eksploatacji systemów IT. Postępujemy zgodnie z normami i procedurami ustalonymi z Klientem, w tym monitorujemy na bieżąco tickety ITIL, w celu uniknięcia naruszenia ustalonych w umowach parametrów SLA. Parametry SLA są zawsze dopasowane do oczekiwań Klientów.  

Zadania w ramach usługi "System Support" wspiera nasz ServiceDesk, który realizuje:

 • Rejestrację tasków poprzez telefon i e-mail
 • Rejestrację każdego zadania w narzędziach Service Desk Klienta lub 7Technology, w zależności od wymogów
 • Zapewnienie unikalnego numeru "ticketu", z potwierdzeniem odbioru dla użytkownika
 • Kategoryzację, priorytetyzację i ustalenie kolejności incydentów
 • Przypisanie "ticketu"  do 2. poziomu wsparcia, jeśli nie możliwości rozwiązania problemu na pierwszej linii wsparcia
 • Nadzór i kontrolę "ticketów" podczas całego cyklu życia, aż do zamknięcia
 • Śledzenie wszystkich otwartych zdarzeń, zgodnie z uzgodnionymi w kontrakcie parametrami KPI umowy - "czas reakcji" i "czas do rozwiązania, ominięcia" problemu
 • Interwencję, eskalację w razie nieprzestrzegania terminu operacji i SLA, również na innych poziomach wsparcia
 • Udzielanie informacji uzytkownikowi o stanie incydentu, w uzgodnionych okresach
 • Weryfikacja (telefon, e-mail) u żądającego (lub użytkownika końcowego), poprawności wykonania usługi przed ostatecznym zamknięciem incydentu
 • Kompletny opis incydentu, przedstawienie pełnej informacji o zakresie i sposobie jego rozwiązania
 • Koncentrację na jakości, wysoki poziom odpowiedzialności za eskalację obsługi / powiadamianie
 • Przestrzeganie ustalonych procedur i schematów działania, zgodnie z ustalonymi celami 


Kompetencje

Pojedynczy punktu kontaktowy świadczony przez ServiceDesk wspiera cały zakres usługi IT realizowanych podczas wsparcia obiektów przemysłowych.
Single Point of Contact według ITILdla komputerów stacjonarnych, komputerów, telekomunikacji, aplikacji i zapytań "How do I" 
Języki w których obsługujemy Klientów to:  - polski, angielski, niemiecki, ukraiński.  
Doświadczenie w wykorzystaniu różnych narzędzi do rejestracji, zarządzania i monitorungu "ticketów" w SericeDesk. 
Wszyscy pracownicy wsparcia MES to inżynierowie IT lub telekomunikacji, automatycy, robotycy.  

"SYSTEM SUPPORT" dla MES to min.:

Utrzymanie systemów wspierających produkcję MES od strony softwarowej (monitoring serwera, reagowanie na problemy, backup)

Obsługa, diagnozowanie usterek i podstawowe naprawy komputerów przemysłowych/ terminali produkcyjnych

Konfiguracja, tworzenie i odtwarzanie danych i konfiguracji komputerów przemysłowych 

Konfiguracja, kalibracja wag i wskaźników wagowych  

Obsługa, diagnozowanie usterek i podstawowe naprawy wag, drukarek, skanerów produkcyjnych 

Obsługa i wsparcie dla systemów RFID

Wsparcie dla systemów kodów kreskowych,  przygotowanie konfiguracji i utrzymanie systemów różnych producentów

SLA - spełnienia parametrów jakości usługi

"SYSTEM SUPPORT" dla ERP, BPS, SAP to min.:

Utrzymanie systemu  strony softwarowej (monitoring serwera, reagowanie na problemy, backup)

Wsparcie użytkowników kluczowych bieżąca pomoc w obsłudze systemu, konsulting, wsparcie, rozwój........

Konfiguracja, rozwój  funkcjonalny posiadanych systemów 

Tworzenie podstawowych raportów, analiz  

Obsługa, diagnozowanie usterek

Monitoring jakości świadczonych usług

Basis - wsparcie infrastruktury dla utrzymywanych rozwiązań ERP, BPS itp.

SLA - spełnienia parametrów jakości usługi

Okresem raportowania SLA oraz KPI jest okres miesięczny. Raportowanie obejmuje:
czas reakcji
czas naprawy
czas niedostępności usługi
liczba błędów krytycznych
liczba incydentów rozwiązana na pierwszym poziomie wsparcia

MIEJSCE ŚWIADCZENIA, DOSTĘPNOŚĆ:
MES Support - lokalizacja: 63-930 Jutrosin,  ulica: Grąbkowo 73
Dostępność - on-line: 24/7/365
ServiceDesk - lokalizacja: 50-073 Wrocław, ulica: Antoniego 7
Dostepność: - on-line: 24/7/365
Oraz lokalnie jako Field Desk w obiektach przemysłowych. w trybie on-site.

algorithms of success

comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Lenovo slver Nice Label Webcon Premium Partner Google Cloud Platform chmura krajowa Microsoft Cloud Juniper T-Systems HP IBM VMWare